Historie 

O-laget Vallset/Stange er en sammenslutning av tidligere Vallset O-lag og Stange O-lag. Lagene ble slått sammen i 1989. Opprinnelsen til lagene var Romedal og Vallset orienteringslag som ble stiftet den 26. august 1945. Navnet ble endret til Vallset O-lag i 1949.

Stange O-lag ble stiftet 31. mars 1951 og var i drift til og med 1957. I 1969 ble det opprettet ei o-gruppe innen Stange Sportsklubb som var i drift til og med 1972. Den 2. mai i 1973 ble Stange O-lag restiftet. Opprinnelsesdatoen den 26.08.45 betyr at laget er et av landets aller eldste orienteringslag og eldre enn Norges orienteringsforbund! Laget har i dag ca. 180 medlemmer

 

 

De første løpene

Det første o-løpet som ble arrangert i Norge skjedde i Sørkedalen i 1897. Til å begynne med var det stort sett de militære som utøvet sporten. Men etter hvert ble det flere sivile arrangement og det første løpet på Hedemarken ble arrangert i 1934, og det var en Vallseting, Johan Kjelland Lund som fikk beste tid. Men allerede året etter, i 1935, holdt Stange idrettslag løp fra Sørholte skole med 9 deltagere! Også da var det Kjelland Lund som tok en ny suveren seier. I -36 arrangerte Romedal og Vallset idrettslag et løp fra Støhøgda. Løpet gikk på 100.000-dels kart over Starberget og østover i Prestmarka og hadde 4 poster. Det første KM ble arrangert av Stange idrettslag fra Veensvangen i 1938. Det

ble kåret 3 kretsmestere i Hedmark o-krets før krigen, - i 1938 vant Egil Andersen fra Stange, i 1939 vant Helmer Kildalen fra Vallset og i 1940 ble Jon O. Sjøli fra Vallset kretsmester.

 

Dette viser at Vallset og Stange var toneangivende og satte sitt preg på orienteringssporten i Hedmark fra første stund. Men i 1940 kom krigen og det ble lite orientering i disse årene. Å bli tatt med kart på seg, var nok til å bli arrestert. Likevel var det noen som klarte å organisere mindre illegale o-løp.

 

O-idretten i bygda organiseres.

Etter krigen ble oppfordret idrettsbevegelsen til at det den 26. august skulle holdes en ”Orienteringens dag”, et instruksjons-arrangement, over hele landet. Også i Vallset ble det holdt et vellykket nybegynner arrangement denne dagen fra Folkets Hus  og 23 mann deltok. Senere på dagen ble det holdt konstituerende møte på Folkets Hus og dermed var Romedal og Vallset orienteringslag stiftet. Fra protokollen står det at ”Om kvelden holdtes en vellykket fest med dans og utlodning”

 

61 menn (!) var medlemmer av laget det første året. Harry Amundsen ble laget første formann. Harry Amundsen hadde vært en pådriver og en foregangsmann for o- sporten både på krets- og klubbnivå i årene før krigen så dette var et helt naturlig valg. Harry Amundsen var for øvrig i en alder av 84 år en ivrig tilskuer da vi arrangerte O-festivalen i 1987.

 

I Stange hadde Stange Sp.kl. og Ottestad il et orienteringsutvalg underlagt friidrettsgruppene fra 1945, mens Stange O-lag ble stiftet i 1951. Denne ble nedlagt i 1957, men ble erstattet av o-gruppe i Sportsklubben senere.  Men innen o-sporten fant man etter hvert det mest hensiktsmessig å opprette selvstendige lag. Slik ble ”nye” Stange O-lag stiftet i 1973. I 1949 ble det også et navnebytte fra Romedal og Vallset O-lag til Vallset O-lag.

Utover på -80 tallet begynte flere og flere av lagens medlemmer å diskutere sammen-slutning. Etter et innlegg i begge lagenes medlemsblader tok ordfører og mangeårig aktivt medlem i Vallset o-lag, Jan Tyriberget, opp saken om sammenslutning av de to lagene i kommunen. Etter en grundig saksforberedelse og etter ekstraordinære åremøter i begge lagene ble det praktisk talt enstemmige vedtak om sammenslutning og det nye navnet ble O-laget Vallset/Stange.

 

Arrangementer.

Begge laga hadde før sammenslutningen vist at de også klarte å arrangere vellykkede, store løp. Begge laga har arrangert flere KM. Stange O-lag arrangerte i 1979 O-troll finalen fra Ekeberg gård, men det desidert største arrangementet hadde imidlertid Stange o-lag 1979 da de tok over Løvspretten fordi Løten skulle arrangere jr. NM dette året. Stange ble forespurt og uten å nøle (?) tok de på seg arrangementet som skulle vise seg å få det aller største deltagerantallet i pinseløpene gjennom tidene, - hele 2500 løpere. Løpet gikk fra eiendommen til Kristian Engevold, som senere for øvrig ble leder i Vallset O-lag. Arrangementet gikk prikkfritt, men arrangøren og tilskuerne husker også løpet fordi det plutselig kom 3 geitekillinger i oppløpet og passerte mål i full fart. Men alt gikk bra og killingene ble fraktet i bil tilbake til sitt hjemsted.

 

Vallset o-lag arrangerte NM stafett for junior som gikk like ved Malungen i 1969, og vi fikk meget god attest fra NOF for arrangementet. I 1969 startet også forløperen for Langtrampen opp med løp fra Støsaga og hvor det i innbydelsen bla. stod at startkontingenten var 50 øre pr km!

 

Vi arrangerte også mønstringsløp for uttakning til VM i Finland i Brynsåsen i 1979.

 

Men det virkelige store arrangementet, o-arrangementet over alle, O-festivalen, ble arrangert fra Rasen nordre i 1987. Det var noen som ymtet på om at vi måtte være helt gælne da de fikk høre om våre planer. Men arrangementet ble etter meget god planlegging (med Bjørn Amundrud og Bjarne Ekeberg i spissen) gjennomført helt prikkfritt, og sjelden har vel noe arrangement fått bedre omtale etterpå. O-festivalen i 1987 står med det nest høyeste deltagerantallet gjennom tidene med over 4800 deltager på lørdag og nesten 1000 stafettlag dagen etter! For alle oss som var med og arrangerte så er nok dette løpet vi husker aller best når vi tenker tilbake, og det dukker stadig opp mange episoder og historier som det er artig å mimre over.

 

Etter sammenslutningen har vi arrangert NM i kortdistanse for senior fra Klevfos i 1997 og Veteranmesterskapet i 2002 fra samme sted. Begge meget godt gjennomførte arrangementer.

 

For øvrig er det også verd å nevne at vi har vært toneangivende også på en del andre arrangørmessige områder. I 1970, for eksempel. var vi den første av innlandsklubbene som serverte kart med ferdig påtegnede løyper. Løpet gikk på kartet Tangen vest. En del av oss hadde vært i Sverige og løpt Älgdrevet med påtegnede løyper - så dette måtte vi ta etter! Det ble en del arbeid og kontroll for Arnold Valvåg og  Ole Arnt Skaaraas som var løypeleggere, men alle kartene ble visst riktige. I 1986 brukte vi som første lag i Hedmark o-krets EDB ved en stafett som gikk fra Sveum (vest for Vallset Samfunnshus)

 

Det må også nevnes at vi er i den heldige situasjonen at vi massevis av flott og variert terreng som vi har kartlagt med jevne utgivelser.

 

Resultater og prestasjoner.

Noen virkelige toppløpere som norgesmestere eller verdensmestere har vi ikke fostret, men det er likevel verd å nevne noen som har utmerket seg.Vallset o-lag hadde i perioden 1965 t.o.m. 1969 følgende resultater i NM stafett sen. for damer: 6, 3, 2, 6 og 4. Ankerkvinne hver gang var Eli Skogsrud som for øvrig også tok en bronsemedalje indv. i senior damer i 1965. Stor prestasjon også av vårt juniorlag som tok bronse i NM 1971. (Arne Finstad, Trond Nybakk og Svein Erik Finstad). Vi glemmer heller ikke Inga Ekeberg Schjerve’s 6 plass i junior VM i 2002. Vi fikk også en internasjonal mester i 1969 da Grethe Borchgrevink ble nordisk mester i stafett for junior. Og i skiorientering klarte Tormod Strand en sølvmedalje i juniorNM i 1993. Ellers er det mange som har plasseringer mellom 3 og 6 i jr. NM og hovedløp og vi har drøssevis av kretsmestere i de forskjellige klasser, vi har flere vinnere i veteranmesterskapet og vi har også flere som har besteget pallen under 5.dagars i Sverige for å motta etappeseier og endog også noen sammenlagtseire. En annen begivenhet som mange av oss husker svært godt, var da vi på en passeringspost på 4. etappe var oppe og ledet 10-mila i 1971 ved Svein Erik Finstad.

 

Lagsformenn/lagsledere.

Når det gjelder ledere av laget/lagene opp gjennom tidene så er det 25 forskjellige som har tatt sin tørn. Den med desidert lengst fartstid har vært Gunnar Hval som ledet Vallset o-lag i 16 sammenhengende år fra 1958 til 1974.  For blant annet denne innsatsen ble han senere utnevnt til æresmedlem.

- fortsatt som lagets eneste sådan.  Men oversikten over våre lags ledere viser at det inntil 2006 bare hadde vært en kvinne gjennom tidene; Mona Bugge Haug. Men på årsmøtet høsten 2005 ble Elisabeth B. Svergja valgt som laget andre kvinnelige leder.

 

Vi har også bidratt med fem kretsledere. De tre siste er Ivar Tyriberget, Bjarne Ekeberg og Margrethe Ruud Skjeseth (leder 2008 --)

 

For de som vil vite mer om historien i vårt lag henvises det til vår jubileumsberetning som ble utgitt da vi var 50 år, og hvor for øvrig Bjørn Amundrud og Svein Opøien nedla et stort, nyttig og verdifullt arbeide for å samle inn historien om o-sporten i bygda vår.

 

Tidligere lagsformenn/ledere:

Vallset o-lags formenn

1945-46                    Harry Amundsen

1946                         Kåre Sætershagen

1947                         Per Sveen

1949-51                    Jostein Nilsen

1952-54                    Sigurd Sjøenden

1955                         Kristian Kildalen

1956-57                    Jostein Nilsen

1958-74                    Gunnar Hval

1975-76                    Ole Arnt Skaaraas

1977-80                    Ivar Tyriberget

1981-82                    Arnold Valvåg

1983-84                    Kristian Engevold

1985-89                    Bjørn Amundrud

 

Stange o-lags formenn 

 1951-57                    Johan Simensen

1969-72                    Svein Opøien 

1973-75                    Rolf Haga

1976-78                    Kåre Østgård

1979-81                    Morten Lahlum

1982-83                    Erik Julsrud

1984-87                    Svein Opøien

1988-89                    Egil Martinsen

 

O-laget Vallset/Stanges ledere 

1989-90                    Stein Antonsen

1991                         Stig Heyerdahl

1992-93                    Egil Martinsen

1994-95                    Stig Heyerdahl

1996-98                    Mona Bugge Haug

1999-02                    Agnar Dahl

2003-05                    Ole Arnt Skaaraas

2006-07                    Elisabeth Børresen Svergja

2008-09                    Jan Tyriberget

2010-13                    Kjersti Narum

2014-15                    Geir Pedersen

2016 -                       Martin Narum