Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Bodil Frydelund  Send e-post 94277491
Nestleder Petter Hallerby Send e-post 98283232
Sportslig leder Arnstein Dale Send e-post  
Kasserer Reiulf Holm Send e-post  
Sekretær Annemieke Paulsen Send e-post  
Oppmann Knut Haug Send e-post