Styret Klubbens historie

O-laget Vallset/Stange er en sammenslutning av tidligere Vallset O-lag og Stange O-lag. Lagene ble slått sammen i 1989. Opprinnelsen til lagene var Romedal og Vallset orienteringslag som ble stiftet den 26. august 1945. Navnet ble endret til Vallset O-lag i 1949.

Stange O-lag ble stiftet 31. mars 1951 og var i drift til og med 1957. I 1969 ble det opprettet ei o-gruppe innen Stange Sportsklubb som var i drift til og med 1972. Den 2. mai i 1973 ble Stange O-lag restiftet. Opprinnelsesdatoen den 26.08.45 betyr at laget er et av landets aller eldste orienteringslag og eldre enn Norges orienteringsforbund! Laget har i dag ca. 100 medlemmer

Kontaktperson
Bodil Frydenlund
bottolf@live.no

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem